شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۱ پسپینتب لللخ هتنح ۶۸۹ ۱۷۱ ۱۰ / ۱۰ ۱
۲ بارسلوناا لیونل مسی ۱۵۸۷ ۱۵۳ ۲۶ / ۲۶ ۲۰
۳ شاهین علی یعقوبی ۵۹۳ ۱۲۴ ۸ / ۸ ۰
۴ تاج کبیر امیررضا راویان ۷۸۱ ۱۲۳ ۱۱ / ۱۱ ۱
۵ بارسیلوناا ثقفغاع ثقفغ ۶۳۴ ۱۲۱ ۱۰ / ۱۰ ۰
۶ آتش سرخ تیم آسیایی ۲۲ ۱۲۱ ۰ / ۰ ۰
۷ دوبرادر حسین دشت آبادی ۵۶۴ ۹۷ ۷ / ۷ ۰
۸ پلتتلل للات بلتخ ۹۵۸ ۹۵ ۱۸ / ۱۸ ۱
۹ آترپاتکان هادی تمیزی ۵۹۲ ۹۳ ۱۰ / ۱۰ ۰
۱۰ احمد آرا احمدرضا احمدی ۳۵۴ ۸۹ ۵ / ۵ ۰
۱۱ گوشت روز تربت امین خیراتی ۵۹۷ ۸۸ ۱۱ / ۱۱ ۰
۱۲ اس اس اا اا اا ۴۵۳ ۸۷ ۴ / ۴ ۰
۱۳ ستارگان اااا بهتهلت تهتبیه ۵۵۸ ۸۶ ۷ / ۷ ۰
۱۴ تراختور حمیدرضا نوری ۵۷۸ ۸۵ ۷ / ۷ ۰
۱۵ پرسپولیس ساری سید علیرضا اندرواژ ۴۸۷ ۸۵ ۵ / ۵ ۰
۱۶ ملتفت محمد جواد طاهری ۵۶۵ ۸۴ ۸ / ۸ ۰
۱۷ حرفه ای های شرق امیر حسین جاوید ۵۰۵ ۸۳ ۵ / ۵ ۰
۱۸ پرسپولیس سنه حمید مرادی ۴۷۹ ۸۲ ۵ / ۵ ۰
۱۹ سایپا تهران امین بانه ۵۰۱ ۸۲ ۶ / ۶ ۰
۲۰ کهکشانی های ابی محمد عباثپور ۳۸۷ ۶۹ ۳ / ۳ ۰
شانس جایزه (همه)
جوايز(20 روز تا پايان دوره)