شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۱ پلتتلل للات بلتخ ۶۲۸ ۱۳۵ ۱۱ / ۱۱ ۰
۲ بارسلوناا لیونل مسی ۱۱۷۶ ۵۴ ۱۸ / ۱۸ ۲۰
۳ بارسیلوناا ثقفغاع ثقفغ ۲۷۱ ۴۷ ۲ / ۲ ۰
۴ ادمین سایت مدیر سایت ۶۲۳ ۴۶ ۱۳ / ۱۳ ۰
۵ نلررئرئرا اترارا لغغلتتغلل ۳۵۳ ۴۶ ۴ / ۴ ۰
۶ پوریا پوریا فریدی ۶۰۳ ۴۵ ۸ / ۸ ۳
۷ کاتالونیا تکیتی کینیتیت ۷۳۲ ۴۵ ۱۳ / ۱۳ ۰
۸ فورزا نراتزوری میر سعید حسینیان ۲۳۹ ۴۵ ۲ / ۲ ۰
۹ استقلال قهرمان بهیار آتشفشان ۴۱۶ ۴۴ ۴ / ۴ ۰
۱۰ اس ااااااااااا ااا ااا ۳۳۹ ۴۴ ۲ / ۲ ۰
۱۱ گوشت روز تربت امین خیراتی ۴۰۲ ۴۴ ۷ / ۷ ۰
۱۲ علیرضا یونایتد علیرضا والورده ۹۲ ۴۴ ۱ / ۱ ۰
۱۳ بلوچستان محمود بلوچ ۵۲۴ ۴۳ ۶ / ۶ ۱
۱۴ فرشیداسپور فرشید داغستانی ۴۴۴ ۴۳ ۶ / ۶ ۰
۱۵ پارس کنارنرو محمد بهادر ۲۱۳ ۴۳ ۳ / ۳ ۳
۱۶ ثامن الحجج محمد کمایستانی ۴۸۲ ۴۲ ۷ / ۷ ۰
۱۷ دبیری تبریز سینا منزجردنیا ۳۸۷ ۴۲ ۳ / ۳ ۰
۱۸ ایلماز اردبیل میلاد مقدم ۴۰۵ ۴۲ ۴ / ۴ ۰
۱۹ علیرضا علیرضا همتی ۳۱۳ ۴۲ ۳ / ۳ ۰
۲۰ تیم نداران ایمان جوکار نصرآباد ۶۷ ۴۲ ۱ / ۱ ۰
جوايز(34 روز تا پايان دوره)