شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۶۱ یسزبیس عهههرذنذ ددخمنن ۵۴۱ ۱۹ ۶ / ۶ ۰
۶۲ استقلالللللللل رضا حاج علی ۱۸۵ ۱۹ ۲ / ۲ ۰
۶۳ تیراختور محمد محمد ۵۸ ۱۹ ۰ / ۰ ۰
۶۴ سازوکوک محمدرضا قربانی ۵۵۴ ۱۸ ۵ / ۵ ۰
۶۵ تورک مهدی رستملو ۶۲۰ ۱۸ ۷ / ۷ ۰
۶۶ پیروزی علی پروین ۱۱۴۱ ۱۸ ۸ / ۸ ۱
۶۷ حرفه ای های شرق امیر حسین جاوید ۵۵۵ ۱۸ ۵ / ۵ ۰
۶۸ شیاطین سرخ حمیدرضا ضیایی ۵۳۵ ۱۸ ۴ / ۴ ۰
۶۹ آستروید علی مالکی ۴۴۶ ۱۸ ۳ / ۳ ۰
۷۰ امیربارسا امیررضا جلالی ۶۷۲ ۱۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۷۱ بلوچ مکران ابراهیم حسین بر ۴۶۰ ۱۸ ۴ / ۴ ۰
۷۲ استقلال دهه شصت احسان محبی ۴۹۶ ۱۸ ۶ / ۶ ۰
۷۳ پوریا پوریا فریدی ۷۵۶ ۱۷ ۹ / ۹ ۴
۷۴ قخدشمیخ ساسان معتمدی ۵۹۳ ۱۷ ۶ / ۶ ۰
۷۵ لیورپول مهدی پورحسین ۶۱۸ ۱۷ ۷ / ۷ ۰
۷۶ محسن بارسا محسن محمودی ۴۸۰ ۱۷ ۴ / ۴ ۰
۷۷ ئذمکلقوئدکذف وکبدو یواا ۵۴۷ ۱۷ ۶ / ۶ ۱
۷۸ بروسیا دورتموند عطا تالی ۴۷۸ ۱۷ ۴ / ۴ ۰
۷۹ لستر سیتی محمد مهدی سیاه تیری ۴۲۵ ۱۷ ۲ / ۲ ۰
۸۰ والنسیا سالار قربان ۵۱۰ ۱۷ ۵ / ۵ ۰
برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)