شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۶۱ ستاره مشکات محمد محمود ۴۱۲ ۱۶ ۳ / ۳ ۰
۶۲ استقلال اشتیان مجتبی احمدی اشتیانی ۴۱۴ ۱۶ ۴ / ۴ ۰
۶۳ استقلال نابودگر داچ علی ۵۷۴ ۱۶ ۷ / ۷ ۰
۶۴ ایتالیا مشت حسن ۴۱۷ ۱۶ ۶ / ۶ ۰
۶۵ کرمانشاه سیتی اردشیر ویسی ۳۴۶ ۱۵ ۱ / ۱ ۰
۶۶ امیدکمب ساجد تناور ۳۹۲ ۱۵ ۳ / ۳ ۰
۶۷ اس اااااااااا ااا اا ۵۳۵ ۱۵ ۸ / ۸ ۰
۶۸ مبنلتنل تیععساعا عاعایعیا ۴۴۹ ۱۵ ۵ / ۵ ۰
۶۹ کیخا عباس خرم ۴۳۸ ۱۵ ۶ / ۶ ۰
۷۰ شیوید کرفس کسری بیات ۳۹۷ ۱۵ ۵ / ۵ ۰
۷۱ برزیل برزیل نجقی ۴۱۱ ۱۵ ۴ / ۴ ۲
۷۲ سمام میلاد لطفی ۲۳۳ ۱۵ ۰ / ۰ ۰
۷۳ چلاک جواد سعیدی نژاد ۱۵۰ ۱۵ ۱ / ۱ ۰
۷۴ آذربایجان مهدی تبریزی ۵۲ ۱۵ ۰ / ۰ ۰
۷۵ ایران زمین آرین علیزاده ۴۴۵ ۱۴ ۵ / ۵ ۰
۷۶ اسپانیا محمدمهدی حیدری ۶۴۵ ۱۴ ۷ / ۷ ۱۰
۷۷ اس اس ا اا اا ۴۷۳ ۱۴ ۶ / ۶ ۰
۷۸ حسام الدین حسام الدین اخلاقی ۴۴۰ ۱۴ ۶ / ۶ ۰
۷۹ پسپینتب لللخ هتنح ۵۰۹ ۱۴ ۷ / ۷ ۰
۸۰ ناقلاهای تیزهوش ناقلا ایرانی ۱۲۲۰ ۱۴ ۸ / ۸ ۰
جوايز(34 روز تا پايان دوره)