شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۸۱ آزربايجان ائل حسن اميني ۳۵۵ ۱۴ ۳ / ۳ ۰
۸۲ رئال هشتادی ها امیر صمدی ۳۷۱ ۱۴ ۴ / ۴ ۰
۸۳ مالدیو مالا قل قل پور ۵۵۹ ۱۴ ۹ / ۹ ۰
۸۴ سالار قربان سالار قربانی ۳۶۲ ۱۴ ۴ / ۴ ۰
۸۵ رضوان سیتی علیرضا رستمی ۳۳۹ ۱۴ ۳ / ۳ ۰
۸۶ آقای گل آرمان برزه کار ۲۶۴ ۱۴ ۱ / ۱ ۰
۸۷ دالتون سیتی محمد دالوند ۴۳۲ ۱۴ ۷ / ۷ ۰
۸۸ زففافیازفازلزال لتتا لاززلزلالزتد ۳۶۴ ۱۴ ۵ / ۵ ۰
۸۹ گنبد کاووس امین امینی ۱۸۹ ۱۴ ۱ / ۱ ۰
۹۰ امید ایران علی عمرانی ۱۴۸ ۱۴ ۱ / ۱ ۱
۹۱ اژدهای آلمان میلاد سلطانی ۲۱۱۵ ۱۳ ۹ / ۹ ۴
۹۲ استفان تیرداد محمد ترکی ۴۳۳ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
۹۳ ترشیاری محمد رباب اسماعیلی ۴۴۷ ۱۳ ۵ / ۵ ۰
۹۴ محسن بارسا محسن محمودی ۳۷۳ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
۹۵ تیبلذبل یسبشلیب یبلیبس ۴۲۰ ۱۳ ۳ / ۳ ۱
۹۶ پرسپولیس ساری سید علیرضا اندرواژ ۳۵۵ ۱۳ ۳ / ۳ ۰
۹۷ اس ااا اااا ااا ۲۸۸ ۱۳ ۱ / ۱ ۰
۹۸ ستارگان ا لققخبسه هنتلهلت ۳۰۲ ۱۳ ۱ / ۱ ۰
۹۹ ستارگان ااااااا منبتصنتسهیابه تهتهبتهتله ۳۱۶ ۱۳ ۱ / ۱ ۰
۱۰۰ ذوب آهن ستاره جهان ۳۹۹ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
جوايز(34 روز تا پايان دوره)