شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۱۰۱ کنارنروبان امین نانان ۴۵۴ ۱۳ ۶ / ۶ ۰
۱۰۲ شیاطین سرخ حمیدرضا ضیایی ۴۱۵ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
۱۰۳ ماشین سازی تبریز حمیدرضا نوری ۳۸۳ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
۱۰۴ برذر ذ بربذ بذذقبذف ۴۱۷ ۱۳ ۵ / ۵ ۰
۱۰۵ چلسی علی حسینی ۳۹۰ ۱۳ ۴ / ۴ ۱
۱۰۶ شالیزار علی کردی ۳۶۶ ۱۳ ۵ / ۵ ۰
۱۰۷ منچستر علیرضا سیاهپوش ۳۴۸ ۱۳ ۲ / ۲ ۰
۱۰۸ اسکاتلند سجاد حیدری ۶۶۱ ۱۳ ۱۰ / ۱۰ ۴
۱۰۹ آآ پرسپولیس آآ پندار یادگاری ۴۴۸ ۱۳ ۷ / ۷ ۰
۱۱۰ آکادمی امیرطاها امیرطاها رحیمی ۳۵۸ ۱۳ ۴ / ۴ ۰
۱۱۱ بسته شده سالار قربان ۳۳۱ ۱۳ ۳ / ۳ ۰
۱۱۲ یظبیبظیرظی لزتزلتلتززل الززاازتازا ۳۰۰ ۱۳ ۲ / ۲ ۰
۱۱۳ دیاولو امین دیاولو ۲۹۳ ۱۳ ۳ / ۳ ۰
۱۱۴ ساناکا علی رضا عبدی ۲۱۷ ۱۳ ۱ / ۱ ۰
۱۱۵ قازه سيّد ايليا حسيني ۱۶۰ ۱۳ ۰ / ۰ ۰
۱۱۶ ابیان ثقبل یبلا ۲۳۶ ۱۳ ۲ / ۲ ۰
۱۱۷ استار مرتضی مرتضی ۱۵۴ ۱۳ ۰ / ۰ ۰
۱۱۸ ارتی حسین محمدی ۳۹۴ ۱۲ ۳ / ۳ ۰
۱۱۹ منچستر یونایتد مهرداد پوریوسف ۴۴۵ ۱۲ ۵ / ۵ ۰
۱۲۰ دمدمه حسین جولانی ۴۶۴ ۱۲ ۵ / ۵ ۰
جوايز(34 روز تا پايان دوره)