یکی از منوی های اصلی و مهم بازی می باشد که از دو قسمت ترکیب تیم و تمرین تشکیل شده است و دارای چند بخش فرعی از قبیل نقل و انتقالات و اطلاعات بازیکن می باشد.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)