شما با کمک دارایی ‌های تیم میتوانید در بهبود شرایط و کمک در نحوه بهتر بازی کردن تیم تان دخیل باشید، برای آشنا شدن با قسمت های مختلف دارایی تیم از منوی کنار قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

شما به مدت یک ماه با لیدر ها قرار داد دارید و پس از اتمام قرارداد باید دوباره قرار ببندید.

هواداران تیم براساس آمادگی تیم، آیتم های استادیوم، آخرین برد ها و باخت های تیم، قیمت بلیط و ... افزایش یا کاهش پیدا می کنند. ظرفیت باشگاه را با ارتقاء افزایش دهید تا هواداران بیشتری بدست آورید.

با افزایش تعداد هواداران تیم درآمد باشگاه نیز بطور مستقیم افزایش خواهد یافت

در لیست 4 نوع بلیط وجود دارد که به ترتیب قیمت ها افزایش یافته اند.
بلیط های ارزان هواداران بیشتر و درآمد کمتر دارند و برعکس.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)