هر تیم می تواند 10 بازی در صف بازی های دوستانه خود داشته باشد.
همچنین هر تیم می تواند 10 درخواست بازی نیز ارسال یا دریافت کند.

درخواست های بازی دوستانه توسط تیم مقابل تایید یا رد خواهند شد. اگر تیم مقابل درخواست شما را رد کند پیامی به منظور اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.

بازی ها بعد از تایید بین 30 تا 45 دقیقه بعد انجام خواهند شد.

تیم هایی که در بخش بازی های دوستانه هستند هر بار بصورت تصادفی چندین تیم نمایش داده می شوند.

تیم هایی که در بازی های دوستانه پیروز می شوند 5 امتیاز (امتیاز کل) جایزه دریافت می کنند.

بازیکنانی که در بازی های دوستانه اخطار می گیرند یا اخراج می شوند بعد از اتمام بازی هیچ محرومیتی برای آن ها در نظر گرفته نمی شود.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)