تیم ها می توانند با شرکت در جام ها و قهرمانی یا نایب قهرمانی سکه جایزه بگیرند. جوایز توسط ایجاد کننده جام تعیین می شود.

در لیگ به تیم بازیکنی که بیشترین گل را به ثمر رسانده است 10.000 سکه جایزه دریافت می کند.

در بازی های لیگ هواداران تیم که به استادیوم برای تماشای بازی حضور می یابند، بلیط خریداری می کنند. این درآمد بدست آمده بصورت خالص به تیم واریز می شود.

با انجام ماموریت ها در هر مرحله جوایزی دریافت خواهید کرد. جوایز ماموریت می تواند امتیاز، امتیاز شانس جایزه و سکه باشد.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)