برای ایجاد جام باید نام جام، تعداد تیم ها، جایزه و رمز (اختیاری) را وارد کنید. درصورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشند وارد جام خواهید شد باید منتظر پیوستن سایر تیم ها به جام باشید.

پس از تکمیل تعداد تیم ها، دقایقی بعد بازی های جام زمان بندی خواهند شد.

درصورتی که تیم ترک کننده جام ایجاد کننده جام باشد، تمامی تیم ها بجز تیم ایجاد کننده سکه های پرداخت شده برای پیوستن به جام را دریافت خواهند کرد. تیمی که جام را ترک می کند مقدار سکه ای که برای پیوستن پرداخت کرده است را دریافت نخواهد کرد.

تیمی که تا فینال پیش رفته و پیروز شود قهرمان شده و جایزه جام را که کاملا مشخص است را دریافت می کند. تیمی که در فینال بازنده می شود بعنوان نایب قهرمان جایزه دوم را دریافت خواهد کرد.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)